Zaključna konferenca projekta

"Apis mellifera carnica bioindikator in promotor biodiverzitete -
Amc Promo BID"

Datum: 17. in 18. oktober 2013

Kraj: v prostorih Koroškega deželnega arhiva v Celovcu
Kärntner Landesarchiv, St. Ruprechter Straße 7, 9020 Klagenfurt am Wörthersee/Celovec

Opis poti do Koroškega deželnega arhiva      

Subscribe to Amc Promo BID RSS